Gute Vesperstunde, Heute ist Montag 22. Juli 2024
Výukový systém ELIS

Dieser Text ist nur in tschechischer Sprache

Nabízíme Vám možnost sdílet, propojovat, sledovat, kontrolovat, reportovat, analyzovat, optimalizovat, komunikovat,… a to vše jednoduše a (téměř) odkudkoli. Nástrojem k tomu všemu jsou webové aplikace.

Naším cílem je spokojený uživatel, kterému usnadníme jeho každodenní práci.

Specializujeme se především na logistiku a přidružené obory, ovšem nikoli výhradně.

Zaměřujeme se na jednoduchost (ve smyslu práce uživatele se systémem), ergonomii systému, logiku a smysluplnost procesů,…

Snažíme se ve všech projektech vycházet z názoru, že data se mají vkládat pouze jednou: na počátku jejich informačního toku a právě na místě, kde vzniknou.

Nezaměřujeme se na tvorbu designu stránek, od toho jsou tu web designéři.

Zabýváme se webovými aplikacemi, které musí být přehledné, snadno pochopitelné, dostatečně rychlé,… Aplikacemi, které nesmí uživateli přidělávat zbytečnou práci, ale naopak mu ji usnadnit tak, aby se mohl věnovat podstatnějším úkolům, než je vkládání dat.

Žádný produkt není finální! Všechny systémy uzpůsobujeme dodatečným požadavkům zákazníků, drobné úpravy provádíme pokud možno ihned, rozsáhlejší vždy po důsledném projednání se zákazníkem.

Provozovatelem těchto internetových stránek je Jakub Melzoch, IČO: 63948052, se sídlem Kafkova 1458/51, 160 00 Praha 6,
zapsáno u MČ Praha 6, ÚMČ OŽ, čj: ŽO/0051215/98/Rac/001.