Dobrý podvečer, dnes je pondělí 22. července 2024, svátek má Magdaléna
E-Time
Plánování dovolených a jiných událostí

Tato webová aplikace je určená ke sledování dovolených a dalších událostí. Jednoduchým a přehledným způsobem zobrazuje údaje o časových událostech v rámci skupin (oddělení) ve společnosti. Všichni tak mají přehled o tom, kdo bude mít kdy dovolenou, nadřízení tak díky vizuální stránce mohou snadno rozhodovat o schválení dovolených.

Každý uživatel má možnost zapsat si, kdy si bude chtít vzít dovolenou, kdy pojede na služební cestu nebo se zúčastní školení. Vždy přitom vidí, kolik mu zbývá nevyčerpané dovolené a statistiku událostí v daném měsíci. Současně vidí i ostatní spolupracovníky týmu a může tak v případě potřeby zvolit termín, který například nekoliduje s dovolenou kolegy, se kterým se vzájemně mohou zastupovat.

Po zadání dovolené do systému je automaticky zaslána informace nadřízenému, který má možnost dovolenou schválit nebo neschválit. Schvalovat je možné jednotlivě po událostech, individuálně každému zaměstnanci nebo hromadně všem podřízeným v určitém období.

Po skončení měsíce a uběhnutí stanovené ochranné lhůty, kdy je možné provádět některé úpravy retrospektivně, je vygenerován report pro mzdovou účetní, který sumarizuje uplynulý měsíc a počítá např. nárok na stravenky. Tento report je možné propojit i s podnikovým systémem pro vedení mezd.

V organizaci jsou vždy určeny osoby, které mohou celý systém administrovat. Snadno tak mohou měnit strukturu, přidávat a odebírat zaměstnance a volit vedoucí v jednotlivých odděleních.

Vstupy

Webové rozhraní

Výstupy

Webový prohlížeč, e-mail, Excel (simple XML/HTML)

Použité technologie

PHP, MySQL, JavaScript

Cena

  • jednorázová platba od 10.000,- Kč
  • měsíční pronájem od 1.000,-Kč
  • poplatek za uživatele od 20,- Kč/uživatele/měsíc
  • individuální dohoda

Reference

Galerie

Administrace.png
Administrace.png
Nahled_mesice.png
Nahled_mesice.png
Report.png
Report.png

Provozovatelem těchto internetových stránek je Jakub Melzoch, IČO: 63948052, se sídlem Kafkova 1458/51, 160 00 Praha 6,
zapsáno u MČ Praha 6, ÚMČ OŽ, čj: ŽO/0051215/98/Rac/001.