Dobrý podvečer, dnes je pondělí 22. července 2024, svátek má Magdaléna
ML
Portál skupiny M+L

Systém je prozatím připraven pouze částečně, některé vlastnosti jsou momentálně ve vývoji a může tak být popisován budoucí stav. Aktuálně je v provozu sběr dat od operátora železniční dopravy, zpracovávání a úprava reportů od dopravce a grafický výstup na obrazovce.

Portál M+L je určen ke sdílení informací v rámci společnosti M+L LOGISTIK. Jedna jeho část se věnuje cenovým nabídkám pro zákazníky a řízením průběhu výběrového řízení. Ve druhé části je přehled o vlacích využívaných v kombinované dopravě a zejména o jejich zpožděních.

Řízení cenových nabídek pro zákazníky je jednak databáze všech nákladů spojených přímo či nepřímo z konkrétní přepravou, z ní pak vychází možnost vypočítat cenu přepravy a plní také funkci přehledu o výběrových řízeních. V databázi je kompletní přehled nákladů, ať už se jedná o přímé náklady nebo nepřímé a fixní či variabilní. V systému jsou uloženy informace o vozovém parku, jeho měsíčních (leasing, pojištění, …) i jednotkových nákladech (spotřeba, průměrné náklady na opravy, pneumatiky apod. převedeny na 1 km), řidičích, cenách PHM, mýtném a dalších poplatcích v jednotlivých zemích anebo místních poplatcích (trajekty, …). Modulárním způsobem je možné vygenerovat výsledné náklady na základě údajů vybraných z databáze a zadaných na základě dostupných informací (délka trasy, periodicita, …). Z dosazených informací systém vypočítává například předpokládanou dobu jízdy, výši diet řidičů nebo maximální hmotnost nákladu v závislosti na použité technice. V systému lze indikovat stav probíhajícího výběrového řízení a zasílat upozornění na blížící se termíny.

Přehled o vlacích kombinované dopravy sbírá data jednak z interního dispečerského systému (informace z objednávek) a následně z elektronických reportů zasílaných operátorem železniční dopravy. Ke každému vlaku tak mohou být různé informace z průjezdních bodů o zpoždění vlaku, případně informace o vagónech nebo návěsech vyřazených z přepravy. Systém posléze vyhodnocuje procento vlaků v dynamicky zadávaných časových intervalech, sumarizuje extranáklady spojené se zpožděním a vše přehledně zobrazuje ve třech různých grafech – procentuální vyjádření zpoždění dle zadaných časových intervalů, zpoždění v jednotlivých dnech v týdnu a zpoždění v jednotlivých měsících za posledních 12 ukončených měsíců. Vzhledem k tomu, že některé informace jsou v zasílaných reportech uvedeny v textu, je možné každý záznam překontrolovat, případně opravit nebo skrýt. Data lze rovněž filtrovat podle období, jednotlivých linek a směrů apod. Systém dále umožňuje zobrazit statistiku využití návěsů použitých pro kombinovanou dopravu, jejich obrátkovost a četnost vyřazení z přepravy. Do systému je rovněž možné vkládat elektronické faktury, které se pak párují a kontrolují s příslušnými přepravami. Systém umožňuje exportovat data do Excelu (v XML formátu) a do PDF jako přílohu k faktuře za náklady způsobené zpožděním.

Vstupy

E-mailové přílohy (TXT), webové rozhraní

Výstupy

Webový prohlížeč, přílohy k faktuře (PDF), grafy (PNG), Excel (XML)

Použité technologie

PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, TCPDF, EWXML

Cena

  • jednorázová platba od 10.000,- Kč
  • měsíční pronájem od 1.000,-Kč
  • poplatek za položku od 10,- Kč
  • individuální dohoda

Reference

Galerie

Nahled.png
Nahled.png

Provozovatelem těchto internetových stránek je Jakub Melzoch, IČO: 63948052, se sídlem Kafkova 1458/51, 160 00 Praha 6,
zapsáno u MČ Praha 6, ÚMČ OŽ, čj: ŽO/0051215/98/Rac/001.