Guten Morgen, Heute ist Donnerstag 24. September 2020
Výukový systém ELIS.ws

Dieser Text ist nur in tschechischer Sprache

Nabízíme Vám možnost sdílet, propojovat, sledovat, kontrolovat, reportovat, analyzovat, optimalizovat, komunikovat,… a to vše jednoduše a (téměř) odkudkoli. Nástrojem k tomu všemu jsou webové aplikace.

Naším cílem je spokojený uživatel, kterému usnadníme jeho každodenní práci.

Specializujeme se především na logistiku a přidružené obory, ovšem nikoli výhradně.

Zaměřujeme se na jednoduchost (ve smyslu práce uživatele se systémem), ergonomii systému, logiku a smysluplnost procesů,…

Snažíme se ve všech projektech vycházet z názoru, že data se mají vkládat pouze jednou: na počátku jejich informačního toku a právě na místě, kde vzniknou.

Nezaměřujeme se na tvorbu designu stránek, od toho jsou tu web designéři.

Zabýváme se webovými aplikacemi, které musí být přehledné, snadno pochopitelné, dostatečně rychlé,… Aplikacemi, které nesmí uživateli přidělávat zbytečnou práci, ale naopak mu ji usnadnit tak, aby se mohl věnovat podstatnějším úkolům, než je vkládání dat.

Žádný produkt není finální! Všechny systémy uzpůsobujeme dodatečným požadavkům zákazníků, drobné úpravy provádíme pokud možno ihned, rozsáhlejší vždy po důsledném projednání se zákazníkem.

Login beim System ELIS
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein
Login
Passwort
Passwort vergessen? Klicken Sie hier